wilhelmina

Harmonievereniging Wilhelmina opgericht 1898 in Lekkerkerk.
1898 tot 1917
Door de inhuldiging van Wilhelmina in 1998, dat in heel het land gevierd werd, ook in Lekkerkerk. regelde de Gemeenteraad een optocht. Hoe kan het ook anders in Lekkerkerk. Zo'n 84 groepen aan deelnemers en de een muziekkorps dat ze met de Lekboot uit Culemborg hadden laten overvaren.
Het ontbreken van een eigen Muziekkorps werd door velen als een gemis ervaren, dit gaf aanleiding tot het oprichten van de Harmonievereniging Wilhelmina. Ze maakten er direct zo'n werk van, dat een week na het feest er al een oprichtingsvergadering plaats vond. Er hadden zich 24 personen aangemeld en het bestuur, bestaande uit voorzitter JH Oskam, secretaris A Borsje, penningmeester A Hekking ging aan de slag om een dirigent aan te stellen, repetitieruimte te krijgen en geld in te lenen voor de aankoop van instrumenten. Op 10 oktober aanvaarde Joh. Van der Wouden zijn benoeming tot "directeur". Een week later had men het geld geleend en begon de theoretische lessen in het schoollokaal.
De Firma J H Zimmermann uit Leipzig leverde een zichtzending van drie instrumenten. Men was zo enthousiast over de keurige en billijke aanbieding dat men meteen overging tot een bestelling. 
Wilhelmina kreeg daarmee de beschikking over: 
 • 1 fluit.
 • 1 es klarinet
 • 5 bes klarinet.
 • 2 cornets.
 • 2 althoorns.
 • 1 bugel
 • 2 baritons.
 • 1 tuba (bas)
 • 2 trombones.
 • 2 waldhoorns.
 • 1 bombardon (ringbas)
 • 1 grote trom. met bekkens.
 • 1 concerttrom met triangel.
 • 1 klokkenspel 
 •  en een metronome. 
In november 1998 werd aan Wilhelmina de Koninklijke goedkeuring verleend.
Al in april 1899  bracht de jonge vereniging een tweetal serenades en enige tijd daarna trok de repetitie en oefentocht veel belangstelling.

 
Afbeelding invoegen
Wilhelmina heeft in haar korte bestaan tot 1917 maar één dirigent gehad de heer van der Wouden.

In de loop van haar bestaan heeft Wilhelmina veel concerten gegeven en deelgenomen aan concoursen.
In de zomer werden de concerten gegeven in de tuin van het Bonte Paard, daar stond de muziektent.
De goede naam en successen zou mede te danken zijn geweest aan de vele sigarenmakers, die gevoelige handen hadden en daardoor goed konden spelen.

Opheffing:
Na de oprichting in 1910 van Harmonievereniging Juliana en politieke onrust in de vereniging, had Wilhelmina in 1917 bij het uitbreken van de eerste wereldoorlog het heel moeilijk; veel leden moesten in verband met de mobilisatie in militaire dienst; dit leidde tot opheffing van de vereniging.
 
De politieke partij SDAP kocht de instrumenten op om zelf een vereniging op te richten; "Arbeiders Harmonievereniging Excelsior".
 
Hier nog een mars van Wilhelmina over de voorstraat in 1913
 
Afbeelding invoegen
De heren met de witte petjes zijn waarschijnlijk leden van de Oranje Vereniging die de boel regelden. Let ook eens op de veldwachter met de mooie witte baard. Ook lopen er naast de muziekvereniging mannen zonder instrumenten, lijken wel beveiligers.....waren ze zo populair?
Nog geen twintig jaar heeft men deze vereniging in stand kunnen houden. Waarom in 1910 al een afscheiding, waardoor Juliana werd opgericht.
Heeft de SDAP toen al een grote invloed binnen de vereniging gehad, ze kochten in 1917 de instrumenten op om een eigen Muziekkorps op te richten.
Graag willen wij daar meer over weten natuurlijk.
Hoop op meer aanvulling, schrijf naar de webmaster.