Bestuur en samenstelling Muziekvereniging Lekkerkerk

Verdeling bestuur, commissies en aandachtsvelden

2018

 

 

Samenstelling bestuur

 

 

 

 

Functie

Naam

Aandachtsveld

Voorzitter

Piet Boesberg

gezicht van de vereniging

 

 

representeert de vereniging in- en extern

 

 

coördineert de bestuurstaken

contactpersoon Muziekopleiding

Secretaris

Frank Snoei

opstellen jaarplanning concerten

 

 

contractenbeheer

 

 

uitnodigingen concerten

 

 

correspondentieadres

 

 

 

Penningmeester

Albert Brand

financieel beheer van de vereniging

 

 

contactpersoon MPB

 

 

contactpersoon administraties

Bestuurslid

Koos Booij

gebouwbeheer

 

 

contactpersoon Marsoptredens

 

 

contactpersoon "Lief & Leed”

contactpersoon Muziekopleiding

Bestuurslid

Agnita Rolleman

programmering concerten

 

 

contactpersoon Muziekkeuzecie. Harmonie

 

 

contactpersoon G-orkest

 

 

 

Administraties

 

 

 

 

Functie

Naam

Koppeling naar bestuur

Boekhouder

Arie Mudde

Albert Brand

Ledenadministratie

Piet Booij

Albert Brand

 

 

 

Samenstelling commissies

 

 

 

 

Muziekopleiding

 

 

 

 

 

Naam

Aandachtsveld

Koppeling naar bestuur

Marianne Benders

contact leerlingen/docenten

Piet Boesberg/Frank Snoei

 

examens

 

Elly Booij

AMV/leerlingenorkest

 

 

contact docenten

 

 

 

 

 

 

 

Muziekkeuzecommissie Harmonie

 

 

 

Naam

 

Koppeling naar bestuur

Koos Weerheim

 

Agnita Rolleman

Jan Aart van Krimpen

 

 

Joke Burggraaf

 

 

Ria Kornet

muzikaal leider

 

Esther de Jager

???

 

 

 

 

Muziekkeuzecommissie MPB

 

 

 

Naam

 

Koppeling naar bestuur

Bram Gouwens

 

Albert Brand

Fabian Mudde

 

 

Johan de Jong

instructeur

 

 

 

 

Jeugdcommissie

 

 

 

 

 

Naam

 

Koppeling naar bestuur

Esther de Jager

 

Albert Brand

Maureen de Vreede

 

 

 

 

 

Concertcommissie

 

 

 

 

 

Naam

 

Koppeling naar bestuur

Agnita Rolleman

 

Agnita Rolleman

Frank Snoei

 

 

 

 

 

Commissie Lief & Leed

 

 

 

 

 

Naam

 

Koppeling naar bestuur

Joke Burggraaf

 

Koos Booij

 

 

 

 

 

 

 

Lekkerkapel

 

 

 

Naam

 

Koppeling naar bestuur

Renate de Kluijver

 06-18538783

Koos Booij

rkluijve@planet.nl 

 

 

 

 

 

 

Bibliotheek

 

 

 

Naam

 

Koppeling naar bestuur

Siem Ooms

 

Agnita Rolleman

Bram Gouwens

 

 

 

 

 

 

Instrumentenbeheer

 

 

 

Naam

 

Koppeling naar bestuur

Elly Booij

instrumenten Muziekopleiding

Koos Booij

Koos Booij

instrumenten Muziekvereniging

 

 

 

 

 

 

 

 

Public Relations

 

 

 

 

 

Naam

 

Koppeling naar bestuur

Leo Ouweneel

webmaster

Frank Snoei

Frank Snoei

nieuwsbrief